Elèctriques

RX50
CARRETILLA ELEVADORA ELECTRICA DE CORRENT ALTERNA AMB CAPACITAT DE CARGA DE 1000KG FINS A 1600KG. AMB ALTURES FINS A 66...
RX20
CARRETILLA ELEVADORA ELECTRICA DE CORRENT ALTERNA AMB CAPACITAT DE CARGA DE 1500KG FINS A 2000KG. AMB ALTURES FINS A 85...
RX60
CARRETILLA ELEVADORA ELECTRICA DE CORRENT ALTERNA AMB CAPACITAT DE CARGA DE 1600KG FINS A 2000KG. AMB ALTURES FINS A 86...
RX 60
CARRETILLA ELEVADORA ELECTRICA DE CORRENT ALTERNA AMB CAPACITAT DE CARGA DE 2500KG FINS A 3500KG. AMB ALTURES FINS A 83...
RX 60
CARRETILLA ELEVADORA ELECTRICA DE CORRENT ALTERNA AMB CAPACITAT DE CARGA DE 4000KG FINS A 5000KG. AMB ALTURES FINS A 58...