Transpalets

TL
TRANSPALET ELECTRONIC DE CORRENT ALTERNA AMB CAPACITATS COMPRESES ENTRE 1600kg i 2000kg
TN
TRANSPALET ELECTRONIC DE CORRENT ALTERNA AMB CAPACITATS DE 2200KG I 3000KG
TLX
TRANSPALET ELECTRONIC AMB PLATAFORMA CONDUCTOR AMB UNA CAPACITAT DE 2000 KG
TSX
TRANSPALET ELECTRONIC AMB PLATAFORMA CONDUCTOR I PROTECCIONS LATERALS, RODES LATYERLAS INTELIGENTS AMB CAPACITAT PER 200...
TLR
TRANSPALET ELECTRONIC AMB CONDUCTOR ASSEGUT AMB UNA CAPACITAT DE 2000KG
TSR
TRANSPALET ELECTRONIC AMB CONDUCTOR ASSEGUT DE CORRENT ALTERNA AMB UNA CAPACITAST DE 2000KG